Hà Nội 31oC
Thứ bảy, 20/08/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Cá sủ vàng có bong bóng quý hơn vàng

Cá sủ vàng có bong bóng quý hơn vàng

Giá trị của loài cá này khi đạt trọng lượng chuẩn có thể lên tới hàng tỷ đồng/con.