Thứ tư, 27/09/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Kế sách chặn ông chủ tay không lũng đoạn ngân hàng

Kế sách chặn ông chủ tay không lũng đoạn ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự định siết chặt các quy định về sở hữu ngân hàng của cá nhân hoặc nhóm cá nhân. Tuy nhiên, giải pháp này được cho là không có nhiều tác dụng với chống sở hữu chéo ngân hàng.