Thứ tư, 27/09/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Ai đứng sau doanh nghiệp “ma” tại Phú Yên huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu?

Ai đứng sau doanh nghiệp “ma” tại Phú Yên huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu?

Mặc dù trụ sở chính tại Phú Yên nhưng doanh nghiệp này có giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Đáng chú ý, vốn điều lệ hàng trăm tỷ, gọi vốn trái phiếu hàng ngàn tỷ nhưng số lao động của Công ty chỉ có ba người.