Hà Nội 31oC
Thứ năm, 30/06/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Thách thức giữ chân lao động hồi hương

Thách thức giữ chân lao động hồi hương

Quảng Nam, Nghệ An... muốn thu hút lao động hồi hương vào khu công nghiệp, nhưng nhiều người lại muốn quay lại các tỉnh thành phía Nam.