Hà Nội 31oC
Thứ ba, 16/08/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Ba câu hỏi cần trả lời trước khi đầu tư chứng khoán

Ba câu hỏi cần trả lời trước khi đầu tư chứng khoán

Không có khả năng chịu lỗ hoặc lựa chọn được doanh nghiệp tốt để đầu tư thì tốt nhất không nên rót tiền vào kênh chứng khoán.