Hà Nội 31oC
Thứ ba, 30/05/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Lâm Đồng dừng tách thửa phân lô biến tướng dự án bất động sản 'chui'

Lâm Đồng dừng tách thửa phân lô biến tướng dự án bất động sản 'chui'

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn đối với những trường hợp có dấu hiệu biến tướng để đầu tư dự án bất động sản trái quy định.