Hà Nội 31oC
Thứ tư, 01/02/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Thu hút đầu tư ở Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài chưa đạt kỳ vọng

Thu hút đầu tư ở Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài chưa đạt kỳ vọng

Sau hơn 20 năm thành lập, thu hút đầu tư ở Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài chưa đạt được như kỳ vọng so với quy mô, lợi thế và tiềm năng.