Hà Nội 31oC
Thứ sáu, 27/05/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Chuyển đổi số vẫn mang tính phong trào

Chuyển đổi số vẫn mang tính phong trào

Theo ông Nguyễn Trọng Đường - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong năm 2021, chỉ mới có 16.000 doanh nghiệp tiếp cận được các nền tảng kỹ thuật số - một con số quá nhỏ so với số lượng 800.000 doanh nghiệp của cả nước.