Hà Nội 31oC
Thứ bảy, 20/08/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Việt Nam bắt đầu nghiên cứu công nghệ di động 6G

Việt Nam bắt đầu nghiên cứu công nghệ di động 6G

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G, do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Ban chỉ đạo.