Hà Nội 31oC
Chủ nhật, 27/11/2022
kết quả tìm kiếm (2)
Tìm lại động lực đánh thức khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Tìm lại động lực đánh thức khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài

Những chính sách hiện hành khó có thể tạo ra động lực nâng cao năng lực cạnh và thu hút đầu tư cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Tây Ninh cần tạo ra tạo lợi thế bằng sự vượt trội ở kết cấu hạ tầng; nhân lực; và khả năng liên kết vùng.

Thu hút đầu tư ở Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài chưa đạt kỳ vọng

Thu hút đầu tư ở Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài chưa đạt kỳ vọng

Sau hơn 20 năm thành lập, thu hút đầu tư ở Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài chưa đạt được như kỳ vọng so với quy mô, lợi thế và tiềm năng.