Thứ sáu, 24/05/2024
kết quả tìm kiếm (11)
Hải Phòng muốn bổ sung 3.900 MW điện gió ngoài khơi vào Quy hoạch điện VIII

Hải Phòng muốn bổ sung 3.900 MW điện gió ngoài khơi vào Quy hoạch điện VIII

UBND TP. Hải Phòng đề xuất Thủ tướng Chính phủ đưa 3.900 MW điện gió ngoài khơi vào Quy hoạch điện VIII.