Hà Nội 31oC
Thứ bảy, 20/08/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Để vùng đất địa đầu Tổ quốc thành trung tâm du lịch phía Bắc

Để vùng đất địa đầu Tổ quốc thành trung tâm du lịch phía Bắc

Sau khi Phương án mở cửa du lịch Việt Nam trong điều kiện bình thường mới được công bố, tỉnh Hà Giang đã triển khai ngay các giải pháp đẩy mạnh phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới.