Thứ hai, 26/02/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Dừa sắp gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD

Dừa sắp gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD

Dừa tươi đang là mặt hàng ưu tiên đàm phán để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là thị trường có nhu cầu lớn, trước đây đã từng nhập khẩu tiểu ngạch dừa tươi để tiêu thụ.