Hà Nội 31oC
Thứ tư, 01/02/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Giá ca tra xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh ở toàn cầu, giá bán sang Mỹ cao nhất

Giá ca tra xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh ở toàn cầu, giá bán sang Mỹ cao nhất

Giá cá tra xuất khẩu trung bình sang thị trường Mỹ cao nhất và tăng mạnh lên tới hơn 4,5 USD/kg. Đây là mức giá cao hơn cả mức đỉnh của năm 2019.