Hà Nội 31oC
Thứ sáu, 27/05/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ

Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ

Giai đoạn 2020 - 2021, Mỹ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ.