Thứ ba, 23/04/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Vượt gió ngược, đón đại bàng

Vượt gió ngược, đón đại bàng

Cho dù bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước có nhiều khó khăn trở ngại, song Việt Nam vẫn là điểm sáng kinh tế của châu Á – Thái Bình Dương năm 2023 và các nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục đặt lòng tin vào triển vọng lâu dài của Việt Nam.