Hà Nội 31oC
Thứ hai, 20/03/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Thế Giới Di Động lãi gần 3.500 tỷ đồng sau 9 tháng

Thế Giới Di Động lãi gần 3.500 tỷ đồng sau 9 tháng

Lãnh đạo tập đoàn bán lẻ nhấn mạnh sẽ ưu tiên bảo vệ dòng tiền trong thời gian tới cũng như sẽ tạm dừng mở mới tất cả chuỗi.