Hà Nội 31oC
Thứ bảy, 25/06/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Dừng tổ chức Lễ hội chùa Hương

Dừng tổ chức Lễ hội chùa Hương

Dù các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND huyện Mỹ Đức đã ra thông báo tạm dừng Lễ hội chùa Hương năm 2022 cho đến khi có thông báo mới.