Hà Nội 31oC
Thứ sáu, 19/08/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Canh bạc Ukraine

Canh bạc Ukraine

Sáng 24-2 ngủ dậy tôi thấy có gần 60 tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt tôi là ba chữ “Nga đánh Ukraine” của một người bạn ở Mỹ. Lướt xuống bên dưới là tin nhắn mấy chữ bằng tiếng Anh của bạn giám đốc đầu tư một quỹ ở Úc mà tôi tư vấn, ngắn gọn “Cậu lại đúng rồi”.