Hà Nội 31oC
Thứ ba, 30/05/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán nhiều khoản mua ô tô công, đi nước ngoài

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán nhiều khoản mua ô tô công, đi nước ngoài

Năm 2022, trong quá trình rà soát công tác chi thường xuyên, Kho bạc Nhà nước đã từ chối nhiều khoản chi không đáp ứng điều kiện thanh toán. Trong đó, một số khoản chi bị từ chối như chi mua ô tô công, chi công tác nước ngoài vượt quy định.