Thứ hai, 27/05/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Là nợ phải trả, trái phiếu doanh nghiệp không là phao cho Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

Là nợ phải trả, trái phiếu doanh nghiệp không là phao cho Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ (AIS), đơn vị điều hành Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tại TP.HCM, đã có 2 lần huy động vốn từ trái phiếu, thu về 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này phải khất nợ trái phiếu đến hạn vì những khó khăn tài chính.