Hà Nội 31oC
Thứ ba, 30/05/2023
kết quả tìm kiếm (2)
Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán nhiều khoản mua ô tô công, đi nước ngoài

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán nhiều khoản mua ô tô công, đi nước ngoài

Năm 2022, trong quá trình rà soát công tác chi thường xuyên, Kho bạc Nhà nước đã từ chối nhiều khoản chi không đáp ứng điều kiện thanh toán. Trong đó, một số khoản chi bị từ chối như chi mua ô tô công, chi công tác nước ngoài vượt quy định.

Tiết kiệm các khoản chi tiêu công, đi công tác nước ngoài

Tiết kiệm các khoản chi tiêu công, đi công tác nước ngoài

Trong xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2023, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đảm tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, dùng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu.