Hà Nội 31oC
Thứ hai, 20/03/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Khám phá bảo vật quốc gia Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay

Khám phá bảo vật quốc gia Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay

Bảo vật quốc gia Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay tại di tích chùa Bút Tháp được đánh giá là kiệt tác của nghệ thuật tạc tượng, tạo hình Việt Nam