Thứ sáu, 19/07/2024
kết quả tìm kiếm (2)
Ngành nghề nào thu hút lao động trong 5 năm tới ở TP.HCM?

Ngành nghề nào thu hút lao động trong 5 năm tới ở TP.HCM?

UBND TP.HCM vừa thông qua Chiến lược lao động và việc làm trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến 2030. Theo đó, xu hướng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đang và sẽ định hình lại tương lai của thị trường và các ngành trong vài thập kỷ tới.

Lai Châu: Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực

Lai Châu: Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh Lai Châu đã đạt nhiều kết quả nổi bật, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của nguồn vốn trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội.