Hà Nội 31oC
Thứ sáu, 27/05/2022
kết quả tìm kiếm (2)
Tiếp tục giảm 37 khoản phí, lệ phí đến hết tháng 6/2022

Tiếp tục giảm 37 khoản phí, lệ phí đến hết tháng 6/2022

Nhiều khoản phí, lệ phí được giảm đến 50% mức phí quy định, như lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng; lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng...

Xây dựng đề án phát triển thành phố Thủ Đức

Xây dựng đề án phát triển thành phố Thủ Đức

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức (gọi tắt là đề án phát triển TP Thủ Đức).