Thứ ba, 26/09/2023
kết quả tìm kiếm (3)
TP.HCM: Nhanh chóng giải quyết hơn 6.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh

TP.HCM: Nhanh chóng giải quyết hơn 6.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh

Sở GDĐT TP.HCM đã nhanh chóng trang bị hơn 6.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh còn thiếu. Hơn 800 bộ sách còn thiếu, Sở sẽ cung ứng trước ngày 16/9 tới đây.

Tuần học thứ hai, vẫn còn khoảng 7.000 học sinh tại TP.HCM chưa có sách giáo khoa

Tuần học thứ hai, vẫn còn khoảng 7.000 học sinh tại TP.HCM chưa có sách giáo khoa

Dù năm học mới đã bắt đầu được một tuần, nhưng vẫn còn khoảng 7.000 học sinh tại TP.HCM chưa có sách giáo khoa.

TP.HCM: Tuần học thứ hai, vẫn còn khoảng 7.000 học sinh chưa có sách giáo khoa

TP.HCM: Tuần học thứ hai, vẫn còn khoảng 7.000 học sinh chưa có sách giáo khoa

Dù năm học mới đã bắt đầu được một tuần, nhưng vẫn còn khoảng 7.000 học sinh tại TP.HCM chưa có sách giáo khoa.