Thứ hai, 11/12/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Tiếp cận tín dụng là khó khăn hàng đầu của doanh nghiệp

Tiếp cận tín dụng là khó khăn hàng đầu của doanh nghiệp

Kết quả khảo sát của VCCI cho thấy tỉ lệ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng có xu hướng giảm dần trong thời gian gần đây