Thứ hai, 11/12/2023
kết quả tìm kiếm (1)
Trình Thủ tướng duyệt Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trị giá 17.200 tỷ đồng

Trình Thủ tướng duyệt Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trị giá 17.200 tỷ đồng

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức PPP đã hội đủ các điều kiện cần và đủ để được phê duyệt chủ trương đầu tư.