Thứ sáu, 21/06/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Việt Nam thu hàng trăm triệu USD mỗi năm về xuất khẩu surimi và bột cá

Việt Nam thu hàng trăm triệu USD mỗi năm về xuất khẩu surimi và bột cá

Việt Nam xuất khẩu surimi sang hơn 40 thị trường trên thế giới, mỗi năm thu về hơn 400 triệu USD bao gồm cả surimi cá biển và surimi cá tra, chiếm 4-5% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước.