Hà Nội 31oC
Thứ bảy, 21/05/2022
kết quả tìm kiếm (1)
Cổ phiếu bất động sản đang được giải cứu

Cổ phiếu bất động sản đang được giải cứu

Sau nhịp bán tháo ngay đầu phiên, sắc xanh đã bắt đầu quay trở lại nhiều hơn trên các bảng điện tử và nhiều tín hiệu tích cực cũng dần xuất hiện.