Thứ sáu, 21/06/2024
kết quả tìm kiếm (2)
Ngành bất động sản, ngân hàng "nặng gánh" thanh toán trái phiếu nhất trong năm 2024

Ngành bất động sản, ngân hàng "nặng gánh" thanh toán trái phiếu nhất trong năm 2024

Tổng giá trị trái phiếu cần phải trả nợ trong năm 2024 do đến hạn là 276.990 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản phải thanh toán gần 113.486 tỷ đồng, ứng với 41% tổng số. Nhóm ngân hàng đứng thứ nhì với 20%, tức gần 54.497 tỷ đồng. Những ngành khác chiếm 39% còn lại.

Chỉ có 2 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại TP.HCM trong tháng 1

Chỉ có 2 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại TP.HCM trong tháng 1

Trong tháng 1/2023, tại TP.HCM chỉ có 2 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được cấp phép. Cả 2 dự án này đều có quy mô khá lớn tập trung ở TP. Thủ Đức và đều do Techcombank bảo lãnh thanh toán.