Thứ tư, 28/02/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Doanh nghiệp Việt sang Lào chuyển giao cách làm nông nghiệp mới cho nông dân

Doanh nghiệp Việt sang Lào chuyển giao cách làm nông nghiệp mới cho nông dân

Bước đầu, nông dân các tỉnh phía Nam Lào như Khăm Muộn, Savanakhet, Champasak sẽ tiếp cận những phương pháp canh tác nông nghiệp mới vào đồng ruộng, do doanh nghiệp phân bón Việt Nam chuyển giao.