Thứ bảy, 20/07/2024
kết quả tìm kiếm (43)
Những điểm mới trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới

Những điểm mới trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó bổ sung mới 1 yêu cầu nêu rõ chỉ đạo của Bộ Chính trị cần tiếp tục chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự.


Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Ngày 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

7 bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

7 bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Ông Nguyễn Phước Lộc giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Phước Lộc giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kiến nghị phân cấp, giao Sở Xây dựng các tỉnh quản lý lĩnh vực nhà ở

Kiến nghị phân cấp, giao Sở Xây dựng các tỉnh quản lý lĩnh vực nhà ở

HoREA cho rằng, việc phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm cho Sở Xây dựng quản lý nhà ở trên địa bàn cấp tỉnh và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng là phù hợp với Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng

Bài học về nhận định, vận dụng thời cơ và giữ vững thành cách mạng tháng Tám năm 1945 được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong suốt quát trình đấu tranh cách mạng, nhất là ở những giai đoạn, thời điểm lịch sử có tính chất bước ngoặt...

Vai trò của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước tình hình mới

Vai trò của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước tình hình mới

Công tác đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay, là nhiệm vụ cấp bách, cơ bản, thường xuyên và lâu dài. Công tác này không chỉ mang tính thời sự mà còn là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay.

Vấn đề xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới

Vấn đề xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới

Trong suốt tiến trình lịch sử từ khi Đảng ra đời đến nay, ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng.

Văn học nghệ thuật TP.HCM phát triển mạnh, nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ, giá trị cao

Văn học nghệ thuật TP.HCM phát triển mạnh, nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ, giá trị cao

Theo ông Dương Anh Đức - Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, văn học nghệ thuật phát triển mạnh về lực lượng văn nghệ sĩ với rất nhiều tác phẩm hay nhưng thiếu tác phẩm tầm cỡ giá trị cao.

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tạo ra sức mạnh lớn trong Đảng

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tạo ra sức mạnh lớn trong Đảng

Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, từ kết quả, kinh nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương, sau đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị sẽ tạo ra sức mạnh trong Đảng, bởi các lãnh đạo thấy mình được luôn giám sát, đánh giá.