Thứ tư, 24/07/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Ông lớn làm MV chiêu dụ khách chơi chứng khoán

Ông lớn làm MV chiêu dụ khách chơi chứng khoán

Thời còn dùng đầu video băng VHS, đã có video ca nhạc mà bây giờ ta hay gọi là MV (music video). Thời Youtube, MV phát triển mạnh hơn qua Internet. Đã có MV ca nhạc thuần túy thì sẽ có MV quảng cáo bằng ca nhạc.