Thứ bảy, 02/03/2024
kết quả tìm kiếm (1)
CEO kể gian khổ khi làm dự án bất động sản

CEO kể gian khổ khi làm dự án bất động sản

Vốn vay từ ngân hàng hoặc trái phiếu, với chi phí bình quân 15% vốn thì mỗi năm sẽ thiệt hại 6% và trong vòng 5 năm dự án không triển khai được, doanh nghiệp bất động sản sẽ bị lỗ 30%, và đây cũng chính là phần vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp.