Thứ ba, 26/09/2023
kết quả tìm kiếm (2)
"Muốn sử dụng ChatGPT hiệu quả cần phải giỏi hơn và làm chủ được ChatGPT"

"Muốn sử dụng ChatGPT hiệu quả cần phải giỏi hơn và làm chủ được ChatGPT"

Đó là ý kiến của Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ học máy tính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM tại toạ đàm "Ứng dụng ChatGPT trong quản lý nhà nước, các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp: Cơ hội và thách thức" diễn ra ngày 1/3 tại TP.HCM.

Nhiều công ty đang có kế hoạch thay nhân viên bằng ChatGPT

Nhiều công ty đang có kế hoạch thay nhân viên bằng ChatGPT

Các công ty sử dụng ChatGPT vào nhiều mục đích khác nhau và cho biết họ tiết kiệm đáng kể với công cụ này.