Thứ năm, 25/07/2024
kết quả tìm kiếm (2)
Đề xuất mới cho hệ thống buýt TP.HCM: Xe điện 100%

Đề xuất mới cho hệ thống buýt TP.HCM: Xe điện 100%

Công ty Phương Trang cho biết sẵn sàng đầu tư xe buýt thuần điện mới nhằm góp phần "xanh hóa" hệ thống giao thông đô thị tại TP.HCM.

TP.HCM đưa xe buýt mới phục vụ hành khách

TP.HCM đưa xe buýt mới phục vụ hành khách

Từ ngày mai 1/4, TP.HCM sẽ dùng 239 xe buýt mới để phục vụ hành khách tốt hơn tại 16 tuyến.