Thứ tư, 26/06/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Bến Bạch Đằng sắp có bến thủy nội địa dọc theo sông Sài Gòn

Bến Bạch Đằng sắp có bến thủy nội địa dọc theo sông Sài Gòn

Thành phố sẽ chỉnh trang khu Công viên bến Bạch Đằng, xây dựng các bến thủy nội địa dọc theo khu công viên để phát triển các hoạt động vận tải và du lịch đường thủy tại TP.HCM.