Hà Nội 31oC
Thứ bảy, 20/08/2022
kết quả tìm kiếm (2)
Ngành bán lẻ toàn cầu thay đổi để thích ứng COVID-19

Ngành bán lẻ toàn cầu thay đổi để thích ứng COVID-19

Cú sốc mang tên COVID-19 đối với ngành bán lẻ đã mang đến những thay đổi dần dần và qua đó sẽ giúp củng cố lĩnh vực này trong nhiều năm tới.

Doanh nghiệp, cửa hàng phát triển tích hợp các phương pháp làm ăn mới sau đại dịch Covid-19

Doanh nghiệp, cửa hàng phát triển tích hợp các phương pháp làm ăn mới sau đại dịch Covid-19

Sau đại dịch Covid-19, xu hướng kinh doanh mới nhất của các doanh nghiệp, cửa hàng tại TP.HCM là tích hợp nhiều tiện ích trong một cửa hàng nhỏ, mở rộng điểm bán thông qua các ki-ốt tại các tòa nhà văn phòng.