Hà Nội 31oC
Thứ bảy, 20/08/2022
kết quả tìm kiếm (2)
Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở y tế

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở y tế

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có công văn về việc thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

Nghiên cứu thêm một số mặt hàng vào danh mục do Nhà nước định giá

Nghiên cứu thêm một số mặt hàng vào danh mục do Nhà nước định giá

Bộ Tài chính đang đánh giá, rà soát để sửa đổi, bổ sung Luật Giá, trong đó có bổ sung nghiên cứu một số mặt hàng đưa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá.