Thứ ba, 16/07/2024
kết quả tìm kiếm (2)
TP.HCM: Nghịch lý hợp tác xã đã ngừng hoạt động nhưng không giải thể được

TP.HCM: Nghịch lý hợp tác xã đã ngừng hoạt động nhưng không giải thể được

Đến nay, huyện Củ Chi đã có 24 hợp tác xã ngừng hoạt động, nhưng chưa giải thể được vì có 5 HTX nợ thuế, 19 hợp tác xã không liên hệ được đại diện pháp luật.

TP.HCM: Thành viên 19 HTX bỏ đi khỏi địa phương, không thể làm thủ tục giải thể

TP.HCM: Thành viên 19 HTX bỏ đi khỏi địa phương, không thể làm thủ tục giải thể

Đến nay huyện Củ Chi (TP.HCM) đã có 24 HTX ngừng hoạt động, nhưng chưa giải thể được vì có 5 HTX nợ thuế, 19 HTX không liên hệ được đại diện pháp luật.