Thứ sáu, 19/07/2024
kết quả tìm kiếm (2)
Gói 120.000 tỷ đồng mới giải ngân được 0,5%, đâu là nguyên nhân?

Gói 120.000 tỷ đồng mới giải ngân được 0,5%, đâu là nguyên nhân?

Dù là gói tín dụng dành cho nhà ở xã hội, nhưng mức lãi vay lại ở mức cao, đây là một trong 3 nguyên nhân khiến gói 120.000 tỷ đồng có tiến độ giải ngân chậm.

Chính phủ yêu cầu lên danh mục dự án, đối tượng vay gói 120.000 tỷ đồng

Chính phủ yêu cầu lên danh mục dự án, đối tượng vay gói 120.000 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng gói 120.000 tỷ đồng, làm cơ sở để các địa phương xác định, công bố các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.