Thứ sáu, 19/07/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Herbalife Nutrition lần thứ 2 công bố Báo cáo phát triển bền vững toàn cầu

Herbalife Nutrition lần thứ 2 công bố Báo cáo phát triển bền vững toàn cầu

Với Báo cáo mới này, Herbalife tập trung vào các cam kết của doanh nghiệp và cộng đồng toàn cầu về sức khỏe và thể chất đối với sản phẩm, con người và hành tinh.