Thứ hai, 27/05/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Tin vui: Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý II, thậm chí cả năm 2024

Tin vui: Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý II, thậm chí cả năm 2024

Nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực tại TP.HCM đã có đơn hàng xuất khẩu đến quý II, thậm chí cả năm 2024. Đây là tin tốt đầu năm để các doanh nghiệp có thể sớm trở lại đường đua.