Thứ năm, 25/04/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Những xe hơi bị khai tử sau năm 2023

Những xe hơi bị khai tử sau năm 2023

Để chiến lược kinh doanh và kế hoạch điện khí hóa phương tiện phát huy hiệu quả, một số mẫu xe nổi bật sẽ bị ngừng sản xuất sau năm 2023.