Thứ hai, 27/05/2024
kết quả tìm kiếm (1)
CEO Lê Hồng Hà nói về cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines nguy cơ dừng giao dịch và chuyện "bắt tay" với Bamboo Airways

CEO Lê Hồng Hà nói về cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines nguy cơ dừng giao dịch và chuyện "bắt tay" với Bamboo Airways

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết Vietnam Airlines đang khắc phục hậu quả Covid-19 và tập trung đề án tái cơ cấu. Trước nguồn lực dư thừa của Bamboo Airways, Vietnam Airlines sẽ phải tìm cách tháo gỡ và dựa trên nhu cầu của mình để sử dụng phù hợp.