Thứ sáu, 21/06/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Lộc Trời miễn nhiệm Giám đốc Tài chính, chưa bổ nhiệm người thay

Lộc Trời miễn nhiệm Giám đốc Tài chính, chưa bổ nhiệm người thay

Lộc Trời, tập đoàn lớn trong ngành lúa gạo Việt Nam, mới quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính với ông Lê Thanh Hạo Nhiên. Và vị trí này hiện nay chưa có người thay.