Thứ tư, 28/02/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Có nên luật hóa "cây đũa thần" Nghị quyết 42 để cứu nợ xấu các ngân hàng?

Có nên luật hóa "cây đũa thần" Nghị quyết 42 để cứu nợ xấu các ngân hàng?

Dù việc rao bán tài sản là các khoản nợ xấu ở thời điểm cuối năm sẽ gặp không ít khó khăn về thanh khoản, song các ngân hàng hiện đang liên tục thông báo thanh lý các khoản nợ này.