Thứ hai, 11/12/2023
kết quả tìm kiếm (27)
Những nghịch lý trong phát triển nhà ở cho công nhân

Những nghịch lý trong phát triển nhà ở cho công nhân

Hiện nay, nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp còn thiếu, nhiều thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội như nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, phòng khám… chưa được đầu tư, xây dựng.

Vai trò của khu công nghiệp trong quá trình đô thị hóa và vấn đề nhà ở công nhân

Vai trò của khu công nghiệp trong quá trình đô thị hóa và vấn đề nhà ở công nhân

Đến tháng 12 năm 2020 cả nước có 862 đô thị, bao gồm 2 đô thị loại đặc biệt đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 23 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 90 đô thị loại IV và 668 đô thị loại V, với tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,3%.

Cần chính sách để “mở đường” cho nhà ở công nhân

Cần chính sách để “mở đường” cho nhà ở công nhân

Việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế.

Đề nghị bổ sung 15.000 tỉ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội

Đề nghị bổ sung 15.000 tỉ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023, quy mô 15.000 tỉ đồng.

“Nút thắt” 1 triệu nhà ở cho công nhân - Bài 1: Còn nhiều thủ tục cản trở

“Nút thắt” 1 triệu nhà ở cho công nhân - Bài 1: Còn nhiều thủ tục cản trở

Cơ chế dành quỹ đất để triển khai dự án nhà ở cho công nhân đã có từ lâu; nhưng đến nay, số khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) tại TP.HCM có nhà lưu trú, dự án nhà ở cho công nhân - người lao động vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay...

Giải quyết nhà ở cho công nhân: Đề xuất gói tín dụng 30.000 tỷ đồng

Giải quyết nhà ở cho công nhân: Đề xuất gói tín dụng 30.000 tỷ đồng

Để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, Bộ Xây dựng kiến nghị bổ sung gói tín dụng khoảng 30.000 tỷ đồng theo hình thức tái cấp vốn cho chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Sắp trình Chính phủ kế hoạch nhà ở đạt mức bình quân 27 m2/người

Sắp trình Chính phủ kế hoạch nhà ở đạt mức bình quân 27 m2/người

Đây là một trong những nội dung của dự thảo "Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040" được Bộ Xây dựng lấy ý kiến trình Chính phủ vào cuối năm nay.