Thứ hai, 27/05/2024
kết quả tìm kiếm (1)
Các công ty của Shark Thuỷ nợ lương giáo viên, bảo hiểm xã hội... hàng ngàn tỷ đồng

Các công ty của Shark Thuỷ nợ lương giáo viên, bảo hiểm xã hội... hàng ngàn tỷ đồng

Dữ liệu cho thấy, loạt công ty trong hệ sinh thái của Shark Thuỷ đang nợ tiền bảo hiểm xã hội, nợ học phí, tiền lương giáo viên lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong khi đó, Apax Holdings - một trong những công ty trọng yếu thuộc hệ sinh thái của Shark Thuỷ có dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.